A nőiség 12 pontja

Aktív szerepem volt ennek a 12 pontnak a kidolgozásában egy 2011-es sárospataki konferencián: Női identitás szent Erzsébet útján címmel. Ma is érvényes minden szava. 

A nőiség összetett életfeladat, amely nem egyszerűsíthető le tipikus szerepekre. Kerülni kell a nők, női létforma és nőkarakterek tipizálását és sztereotipizálását.

„Isten sajátos módon a nőkre bízza az emberi nemet. De két egymással ellentétes veszélyre is figyelmeztetett: az egyik az, ha az anyaságot csupán egy társadalmi szerepre redukáljuk, egy feladatra, amely – ha mégoly nemes is – félreállítja a nőt a benne rejlő lehetőségekkel, nem juttatja teljesen érvényre őt a közösség építésében. Ez mind a civil, mind az egyházi életben megfigyelhető. A másik veszély ennek ellenreakciójaként egy olyan emancipáció, amely a férfiak kiszorításával és az értékes női tulajdonságok elvesztésével jár." (Ferenc pápa)

4_generationwomen.jpg

1. A nőiség velünk született érték, társadalmi erő, közösségi forrás.

2. A nőiség érvénye nem viszonylagos, a női méltóság visszanyeréséért közösen, társadalmi összefogással kell tennünk, férfiaknak és nőknek egyaránt.

3. A nők és férfiak közti harmónia, a családokban, a társadalomban békére törekvés a fő irányadó.

4. A nőiség összetett életfeladat, amely nem egyszerűsíthető le tipikus szerepekre. Kerülni kell a nők, női létforma és nőkarakterek tipizálását és sztereotipizálását.

5. A keresztény-konzervatív nőiség az életegész teljes megélését jelenti, amelyben nem választások, hanem integráló döntések jellemzőek.

6. A női létben a kizárással járó, “vagy-vagy” választások hangsúlyozása és nyilvános sulykolása kudarcérzéssel és valódi közösségi veszteséggel járhat.

7. A gyermekvállalás, a család és a “karrier”, a közösségben, közösségért végzett munka egymás mellett, egymást gazdagítóan megvalósítható, megélhető.

8. A női értékeknek szükségük van arra védelemre, amelyet a nőiség teljességéből kiinduló szempontrendszer, közéleti kommunikáció és társadalompolitika adhat meg.

9. A nők közéleti szereplése meghatározó és hiányzó értékek forrása.

10. A nők egyenjogúsága és a nők helyzetekhez való egyenlő hozzáférése alapvető a társadalmi igazságosság szempontjából.

11. A női értékeknek, mint az integráció, empátia, harmónia-keresés, elfogadás erősödnie kell a közösségi-kulturális nyilvánosságban.

12. A nők közéletben való részvételére ugyanúgy szükség van, mint a női értékek, az együttműködés, a párbeszéd, az odafigyelés, a meghallgatás fontosságának megjelenítésére és képviseletére.

Ékes Ilona kezdeményezésére, a Magyar Asszonyok érdekszövetsége szervezésében.
Sárospatak, 2011. május

Csomóné Lindmayer Katalin
2016. május 24.