Hasonlóság?

A Római Birodalom hanyatlásának a tünetei és menete a következő volt:

1.      A lakosság növekvő eladósodása, a parasztság megsemmisülése, az ország elnéptelenedése.

2.       A világhódítást követte a rómaiak semmire tekintettel nem lévő nyerészkedése. A helytartó, az adóbérlő, a római kereskedő és pénzkölcsönző egymást szárnyalta túl a tartományok kiszipolyozásában.

3.       A római parasztság eltűnésével a nép kenyérellátása egyre távolabbról történő  gabona behozataltól vált függővé.

4.       A példa nélkül álló választási megvesztegetések eredményeként a polgárok “kenyérhez és cirkuszhoz” jutottak.

5.       Az állam fegyveres erejét a magán-kamatjáradék behajtására használták a tartományokban és a szomszéd államokban.

6.       Mesés mértékben megnövekedett a gazdagság, a luxus, és az élvezetek hajszolása.

7.       Általánossá vált a közerkölcsök megromlása, az örökség-vadászat, az uzsora, a zsarolás, a bírák, és az állami hivatalnokok megvesztegetése. A korábban szentnek tartott és felbonthatatlan házasság könnyen felbontható szerződéssé vált. Erős mértékben fokozódott a prostitúció, a házastársak elhagyása és felgyorsult az ország elnéptelenedése.

8.       A nemesség fokozatosan eltűnt és a politikai vezetés a bankárok kezébe ment át. A világ kereskedői a fővárosban tömörültek. Megkezdődtek a polgárháborúk.

9.       A proletárok állami költségen való ellátása, a kényszerszolidaritáson alapuló  államszocializmus gyors kiszélesedéséhez vezetett.

10.  Az államcsőd krónikussá vált. A lakosság létszámának csökkenése továbbra is tartott. A pénzgazdaság fokozatosan eltűnt. Helyére ismét a naturál gazdálkodás lépett. (Drábik idézet vége: Drábik János: A kamatkapitalizmus és a szervezett pénzhatalom)

FORRÁS: Vidi Rita Hosnok.hu