Együtt maradhatok a babámmal?

Sok édesanya keres meg azzal, hogy vajon a kórházban együtt maradhat-e a babájával?

Vagy érzi belül, hogy nem szeretné megszakítani a köteléket, vagy volt már előzetesen rossz tapasztalata.
Először is együtt érzek veled, ha ilyen nehéz órákat kellett átélned.

Magyarország jogrendszere úgy néz ki, hogy vannak olyan nemzetkozi törvények, amikhez az ország csatlakozott, ezekkel összhangban van az ország alaptörvénye, majd a ráépülő törvények, jogszabályok, rendeletek, stb.

Egy házirend vagy protokollra való hivatkozás NEM írhatja felül ezeket.

Kapcsolódó kép

Először is itt vannak a gyermekek jogai, az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseii alapján, melyet 1989. november 20-án New Yorkban írtak alá.
3. cikk - A gyermek legfőbb érdeke.
Ha egy felnőttnek dolga van veled, akkor mindig úgy 
kell cselekednie, ahogy az neked a legjobb.

A magyar egészségügyi tv: (4) A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

(5) A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy - amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki - újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700154.TV

Csomóné Lindmayer Katalin
2018. július 12.