Szül(et)ésmese

2018.feb.11.
Írta: CsLKati

AnyaBaba-barát szülészeti ellátás - kezdetek, Magyarország

 „Egy kisbaba világrajövetele az egész közösség ügye, ünnepi alkalom - mindenkinek van szerepe abban, hogy sikeres legyen. Az anya-, baba- és családbarát környezet azt jelenti, hogy mindenhol támogató emberek vannak.” Csomóné Lindmayer Katalin

Konferencia az AnyaBaba szülészeti ellátásért 2010


Több mint 200 szakember és érdeklődő vett részt december 2.-án a Semmelweis Mozgalom által szervezett "A szülészet újjászületése, avagy az anya és babarát szülészeti ellátás lehetőségei" című konferencián, ahol szakpolitikusok és szakemberek járták körbe az AnyaBaba szülészeti ellátás magyarországi megteremtésének lehetőségeit.

A Nemzetközi AnyaBaba Szülészeti Ellátásért Kezdeményezéshez kapcsolódó, hazánkban idén elindult Semmelweis Mozgalom célja az AnyaBaba szülészeti ellátás meghonosítása és folyamatos fejlesztése, együttműködve szakmai és civil szervezetekkel, valamint a családokkal. A kezdeményezés védnöke Ékes Ilona fideszes országgyűlési képviselő, a kezdeményezés magyarországi képviselője Csomóné Lindmayer Katalin.

A konferencián az előadások sorát Dr. Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár nyitotta meg. Szerinte az otthonszülés mozgalom nem csak az intézményen kívüli szülésről szól, hanem a szülészeti ellátás mai állapotáról, a humánus szülés iránti társadalmi igényről. Magyarországon ma kialakult egy olyan kultúra, amely minden eszközzel próbálja akadályozni a népszaporulatot, pedig „a demográfiai trendek már megkérdőjelezik az egészségügyi ellátórendszer fenntarthatóságát” - mondta. Az egészségpolitika kiemelt célja, hogy a tervezett gyermekek megszülessenek, és mivel a gyermekvállalási kedvet befolyásolja a szülés élménye, az anyaság megélése, ezért a szülészeti ellátásokat is fejleszteni kell.

Az államtitkár úgy látja a humánus szülés megteremtéséhez kulturális változásra van szükség, a rendszer résztvevőinek személyes meggyőződését is meg kell változtatni, és a szakmai gyakorlatnak, képzésnek is változnia kell. Ezért konkrét ígéreteket nem is tett, szerinte hosszú folyamatnak nézünk elébe. Mint mondta, az egészségügyben „hadigazdálkodás” folyik, az egészségügyi kiadások a GDP arányában 5,5-ről 4,3-ra csökkennek, pedig - mint mondta - ha tehetné, már „holnap elkezdene bababarát szülészeti központokat építeni".

A következő előadó, Prof. Lesley Page, angol bábaprofesszor felhívta a figyelmet arra, hogy az egészséges társadalom kialakulása nagymértékben függ attól, hogy milyen a születés körüli ellátás. Ezért nem csak a szakemberek és az érintett szülő nők, családok, hanem a társadalom egésze számára is fontos kérdés a szülészeti ellátás minősége. Nem csak a fizikai ellátásról van szó, hanem gondolni kell a babát felnevelő anya, család lelki egészségére is. A születés körüli időszakban egy olyan hormonális-neurális integráció zajlik le, amely fontos az újszülött egész további életére nézve, ráadásul későbbi érzelmi élete, egészsége is függ a kezdeti időszakban tapasztaltaktól. A biztonságos ellátás az ellátórendszer felépítésén, az eü. szakemberek közötti kommunikáción, a bizonyítékokon alapuló ellátáson múlik, nem pusztán a gépeken vagy a beavatkozásokon.

Kiemelte, hogy a szülészeti ellátás reformjához egy általános rendszerváltásra van szükség. Véleménye szerint a legfontosabb feladat a bábaság szakmai alapjainak megteremtése. Ehhez létre kell hozni egy olyan szakmai szervezetet, bábakollégiumot, amely nyilvántartásba veszi a bábákat, információt ad számukra és a családok számára is, kivizsgálja a szakmai panaszokat, felel a bábák képzéséért és a szakma fejlődéséért. Szükséges a szakmai sztenderdek kidolgozása is – mint elmondta, az Európai Uniónak már vannak ilyen kidolgozott szabályai a bábák képzéséről és tevékenységéről, melyek magában foglalják a várandós és a szülő, majd gyermekágyas nő ellátását, a családtervezési tanácsadást, a vészhelyzetben alkalmazandó eljárásokat és a kórházba való beutalás folyamatát is. A szabályozás szerint a bábák önállóan, saját felelősségükre dolgoznak. A képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy fontos az alapképzés megteremtése, de a tanulásnak egész életen át tartania kell. Alapvető értékekre, etikai elvekre is szükség van, ilyen alapvető érték például a nőközpontú ellátás.

Lesley Page professzorasszony szerint nem lehet úgy egészséges szülészeti ellátórendszert létrehozni, ha nem működik együtt az összes egészségügyi szakember. Mindegyikük nézőpontjára szükség van, és a mai világban az együttműködést nem lehet elképzelni a szolgáltatást igénybe vevők, azaz a szülő nők, a családok nélkül.

Dr. Mikola István, az Országgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke elmondta, hogy Magyarország legnagyobb problémáját a népegészségügyi trendek (halálozás, betegségek, születéskor várható élettartam) és demográfiai trendek (születésszám, házasság, gyermekvállalás) alakulása jelenti. A kedvezőtlen folyamatok megállítása érdekében új morális alapzatra van szükség, hogy a magyarság újra közösség legyen, ez fontos a gyermekvállalás szempontjából is.

Fontosnak nevezte, hogy a bábáknak is legyen szakmai kódjuk, azaz a bábaság önálló szakmaként legyen elismerve. A fideszes politikus szerint az orvosoknak, bábáknak, védőnőknek és civil szervezeteknek össze kell fogniuk, hogy megtalálják a mindenki számára elfogadható közös nevezőt. Hangsúlyozta, látják, hogy problémák vannak a szülés körül, megengedhetetlen, hogy anyagi gondokat okozzon a szülésnél fizetendő hálapénz.

Eliška Kodyšová, a Nemzetközi AnyaBaba Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés Európai Régiója regionális és csehországi képviselője elmondta, hogy a Nemzetközi AnyaBaba Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés 10 lépésben foglalja össze a hatékony és biztonságos ellátás alapelveit. A nemzetközi kutatásokra támaszkodva, a jó gyakorlat mentén kialakított protokollokkal – melyek támogatják a vajúdás, a szülés és a szoptatás természetes élettani folyamatát - kíván megoldást nyújtani az AnyaBaba szülészet kérdéseire. A nemzetközi kezdeményezés alapelve, hogy az édesanya és a kisbaba elválaszthatatlan egységet alkot, érdekeik nem választhatók szét, nem lehet őket külön kezelni.

Dr. Borza Beáta, az állampolgári jogok biztosának főosztályvezető munkatársa az emberi méltósághoz való jog jelentőségét emelte ki. Ez a minden nemzetközi egyezmény szerint fontos, mindenkit megillető jog korlátozhatatlan és oszthatatlan. Belőle vezethetők le az egyéni szociális jogok, mint például az egészségügyi ellátáshoz való jog, a betegjogok, az önrendelkezéshez való jog. Hangsúlyozta, hogy nem szerencsés az anyát és a gyermeket – akik elválaszthatatlan egységet alkotnak - szembeállítani, az érdekeiket ellentétesnek beállítani.

Ékes Ilona országgyűlési képviselő, a mozgalom védnöke saját élményével nyitotta előadását. Mint mondta, öt gyermekét kórházban szülte, születésük után azonnal elvették és egy pillanatra sem adták oda őket, hogy közelről is megnézze, megölelje őket, ezzel pótolhatatlan hiányt okozva életében. A medikalizált szülészeti ellátás során sokszor elfelejtik, hogy a gyermek születésével az anya is megszületik. „A tisztelethiány az anya szervezetét csomagolóanyaggá silányítja, amiből születéskor kicsomagolják a gyermeket.” – fogalmazott. A személyre szabott, tiszteletteljes gondoskodás, a folyamatos ellátás, a testi-lelki-szociális szempontok figyelembe vétele jellemzik a bábai modellt, mely elsősorban szemléletében különbözik a medikalizált modelltől. A bábák önálló kísérői a várandósság-szülés-gyermekágy természetes folyamatainak, magasan képzett szakemberek. Az egészségügyi személyzet szinte nem is tudja milyen a nem medikalizált szülés. A testi folyamatokban megnyilvánuló lelki problémák (pl. korábbi abúzus, abortusz) megjelenésére csak beavatkozásokkal tudnak válaszolni. A közös cél az anya és a baba egészsége, a lehető legnagyobb biztonság. A bábai modellt kellene a kórházakban is meghonosítani.

Prof. Dr. Tóth Zoltán a Szülészeti-Nőgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke elmondta, hogy bár az önrendelkezési jogot ők is tiszteletben tartják, de a szülő nők sokfélék, és sokféle elképzelésük van, a háborítatlan szüléstől a fájdalomcsillapításig, hogyan tudnának ezeknek mindnek eleget tenni, vagy eldönteni, hogy kinek van igaza? Orvosként nem kötelezhető arra sem, hogy egy öngyilkosjelöltnek segítsen, pedig neki is van önrendelkezési joga. A szülés olyan természetes folyamat, amelybe a világon évente félmillió nő hal bele, és kb. évente egy millió magzat pusztul el méhen belül, és majdnem ugyanennyi újszülött hal meg. Magyarországon 95 éve kulcsszerepe van a védőnőknek a terhesgondozásban, az esélyegyenlőség kulcsát jelentik, ezt nem lenne szerencsés szétverni.

A professzor szerint Magyarországon már 25 évvel ezelőtt elkezdődött a családközpontú szülészetek megvalósítása, sorban kapják a bababarát minősítést a magyar kórházak, jelenleg 16 kórház rendelkezik ilyen címmel (a 76-ból – a szerk.) és az új mamabarát 10 pontnak is egyre többen felelnek meg. (Az anya-bababarát kritériumrendszer még nem létezik Magyarországon, így megfelelni sem lehet neki – a szerk.) A szülészet az egészségügyi ellátás sikerágazata a csecsemőhalandóságot, ill. a koraszülöttek életben maradási arányát tekintve. Ráadásul „egyre több helyen igyekeznek az anyák pszichéjével is, pszichoszomatikus szemlélettel törődni.” – fogalmazott. A Guardian cikkét idézte, mely szerint Magyarországon a szülészeti ellátás kitűnő, képzett orvosok szoros felügyelete alatt működik, és a halálozási ráta alacsony, egyúttal elismerve, hogy valóban orvoscentrikusak. A szülészeti ellátás fejlesztésén közösen kell dolgoznia minden érintett szakembernek.

Dr. Kamarás Ferenc demográfustól megtudtuk, hogy a népesség reprodukciója Magyarországon több mint 50 éve nem biztosított, a népesség öregszik, és egyre nagyobb ütemben fogy. Míg a reprodukcióhoz 2,1 gyermek kellene családonként, addig az átlagos gyermekszám az elmúlt 10 évben 1,3 volt. A szülőképes korú nők esetében jelentős változások történtek az elmúlt 10 évben: növekszik a késői gyermekvállalás, nő a házasságon kívüli születések száma, a gyermekszám pedig csökken. Míg 10 évvel ezelőtt a 30 éves nők között a kétgyermekesek domináltak, már a gyermektelenek kerültek többségbe. Még soha nem volt annyi gyermektelen nő 30 felett, mint 2009-ben. Az első gyermeket szülők átlagos életkora az elmúlt 10 évben több mint 3 évvel emelkedett. 2010-ben évben újabb demográfiai mélypont várható, 90 ezer alatti születésszámmal.

Dr. Vojcek László szülész-nőgyógyász, perinatológus a szülésben résztvevők félelmeit elemzte. Mitől fél a magzat? Attól, hogy előírják a születése időpontját az orvos ügyeleti beosztásánk megfelelően például, burokrepesztéssel, gyógyszerekkel megindítják s szülést akkor, amikor a szervezet még arra nem készült fel, így nem csoda, ha megnő a műtétes szülésbefejezések és a komplikációk száma. Mitől fél a szülő nő? Terhessége megállapításától 10-15 nőgyógyászati vizsgálat, hüvelyi vizsgálat, laborvizsgálatok, uh-vizsgálatok, NST-vizsgálatok, amniscopia vár rá. Fél a beöntéstől, a szülésindítástól, a műszerektől, az ágyhoz kötöttségtől, a műtéte szülésbefejezéstől. Mitől fél az orvos? A magzati és anyai károsodástól, hogy időben kórházba tudja-e juttatni őket például egy otthonszülésnél. Mitől fél a neonatológus? Otthonszülés esetén például nem tudja, hogy ki adja be a BCG-t, a PKU-t, 72 órán belül honnan tudja megszerezni az antigént. Ezért szükséges lenne közelebb vinni az otthonszülést az intézethez, és megalkotni a bábai szakmára vonatkozó szabályokat, melyekre már 15-20 éve várunk.

Csóka Szilvia viselkedéskutató a szülés-születés körülményeinek rövid és hosszú távú következményeit mutatta be, állat- és emberkísérletek alapján, amelyek bizonyítják, hogy az anyának és a gyermeknek szükésge van egymásra, nem lehet őket elválasztani anélkül, hogy ne sínylené meg egyik vagy másik. A szülés utáni bőr-bőrkontaktus, szeretetteljes anyai gondoskodás, szoptatás nem pusztán szentimentalizmus. Rövid távon, ha az anya rögtön megkapja a babát megszületése után, a bőr-bőrkontaktus megkönnyíti a szoptatás beindulását és olyan hormonális változások indulnak be, amelyek megkönnyíti az anyának a baba elfogadását, a gondoskodó magatartás kialakulását. Bizonyíthatóan csökken az anya szorongása, a depresszióra való hajlam, gyorsabb a regenerálódás, sebgyógyulás. A baba is kiegyensúlyozottabb, kevesebbet sír, nyugodtabb, azaz könnyebben elfogadható lesz. Hosszú távon pedig a szülés körülményei és az első időszak egész életére megalapozza a gyermek stressztűrő képességét, szorongásszintjét, ennek biokémiai mechanizmusai ma már pontosan ismertek. A stressztől nem tudjuk megvédeni a gyermeket, de a szervezetét fel tudjuk rá készíteni. A tudományos kísérletek eredményei már évek óta ismertek, a gyakorlatba való átültetésükhöz Csóka Szilvia szerint is elsősorban szemléletváltásra van szükség.

Dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász a bábai modell kórházi megvalósíthatóságáról beszélt. A kórházi szülés medikalizált, orvosi szempontból biztonságos, hátránya azonban, hogy a várandóst betegként, a terhességet betegségként, a szülést műtétként kezeli, és háttérbe szorulnak a pszichés folyamatok. A bábai modellben szintén van várandósgondozás, megtörténnek a szükséges vizsgálatok, de van idő beszélgetésre, a szülő nő tájékoztatására, partneri viszony alakulhat ki, melynek eredője a bizalom. Ebben a légkörben a szülés alatt kialakulhat egy intim helyzet, szülő nő befelé tud fordulni, a pár egymásra tud figyelni. A kapcsolat pedig megmarad a szülés után is. A szülés hosszabb időt vesz igénybe, mint a tankönyvekben leírtak, ha a szülő nő saját ritmusában szülhet. A szüléskísérés kevesebb beavatkozást jelent, mint a szülésvezetés, ám sokkal több időt és kifinomultabb kommunikációt igényel.

Dr. Bálint Balázs szerint párbeszédet kell kezdeni, közös nevezőre kell jutni mindenkinek, aki a szülés körül tevékenykedik, ennek egyik első lépése ez a konferencia. Ismeretterjesztésre is nagy szükség van, szakmán belül és kívül egyaránt. Az oktatás területén hatalmas előrelépésre van szükség, mert a terészetes szemléletet sehol nem tanítják ma Magyarországon, sem az orvosoknak, sem a szülésznőknek, erről kaptunk ízelítőt a szülést bemutató, a leendő orvosoknak készült oktató film és egy háborítatlan szülés párhuzamos vetítésével.

Nováky Rita szülésznő, az Országos Bábaszövetség elnöke a konkrét teendőket ismertette. Szerinte a szülésznőkkel, a szülészeti osztályon dolgozó szakemberekkel meg kell ismertetni, el kell fogadtatni az AnyaBaba ellátás elveit, azoknak belső normákká kell válniuk. A szülésznőknek pedig el kell hinniük, hogy meg tudják csinálni, tudnak önállóan dolgozni. Manapság sajnos a szülésznők évek-évtizedek óta csak az orvosokat szolgálják ki. A szülésznői társadalmat fel kell készíteni a bábai gondoskodás önállóságára. Kiemelte, hogy szemléletváltásra van szükésg, az anyára és a babára, mint egységre kell tekinteni, személyre szóló gondoskodást kell nyújtani, természetesen felhasználva ehhez a meglévő szakmai tudást, tapasztalatot.

A szülésznők jelenleg nem tudnak bekapcsolódni a várandósgondozásba, ill. az anya-baba páros és szülés utáni gondozásba, ennek a feltételeit meg kell teremteni. Ilyen megteremtendő technikai feltétel például, hogy legyen saját szakma kódjuk a szülésznőknek, mivel anélkül nem indíthatnak önálló bábarendelést. Meg kell oldani, hogy jelenleg nem adhatnak beutalót a szakrendelésre, nem értékelhetik önállóan a ctg vizsgálat eredményét, holott képesek lennének rá. Rendezni kell tehát a kompetenciákat, a bábák pedig a kórházzal szerződést köthetnének, ahova bemennek szülni, majd utána, hazamenve, a szülő nő otthonában gondoskodnának róla a gyermekágyas időszak végéig, ahol átadnák a védőnőnek. A kórházi rendszer sok helyen olajozottan működik a megszokásokon, hagyományokon alapulva, és ilyen helyeken nem várható robbanásszerű változás, csak kis lépésekkel lehet haladni előre. A kórházak bármikor csatlakozhatnak az AnyaBaba kezdeményezéshez, vállalva először néhány pont, majd később egyre több megvalósítását.

A konferenciát Csomóné Lindmayer Katalin, a Semmelweis Mozgalom elnökének előadása zárta. „Évek óta elbeszélünk egymás mellett.” – fogalmazott. A WHO szerint az ipari társadalom a szüléseket a medikalizált szülészet szemüvegén keresztül nézi, az édesapák, édesanyák azonban más szemszögből tekintenek a szülés, a családdá válás folyamatára. A mozgalom célja annak bemutatása, hogy „mi ezt hogy látjuk” - mondta. Azért választották a Semmelweis Mozgalom nevet, mert „Semmelweis Ignác szülészorvosként felismerte, hogy valami nincs rendben a szülészeteken, és hogy ennek, ő az okozója. Szeretnénk olyan szülészorvosokat látni, akik felismerik, hogy mi magyar családok, anyák mást szeretnénk.” – fogalmazott.

"Szeretnék, ha a norma az AnyaBaba szülészet lenne. Szeretnék kutatásokkal bebizonyítani, hogy a bábai modell ugyanolyan biztonságos, mint a mostani kórházi ellátás. Szeretnénk összefogni a szakmai és civil szervezeteket, akik egyetértenek velük, és együtt dolgozni a megoldáson, ennek első lépése ez a konferencia.

Szeretnénk személyre szabott gondoskodást, hogy ne vesszünk el az ellátás hálójában, szeretnénk, hogy egészségesként kezeljenek. Elhisszük, hogy egy bába képes felismerni a komplikációkat és eldönteni, hogy meg tudja-e oldani önállóan, vagy szakemberhez irányítson. Szeretnénk, ha a szülés természetes folyamat lehetne, a szoptatás lenne a biológiai norma, és a bábai tudás és gyakorlat állna mellettünk."

A mozgalom a családok igényét szeretné közvetíteni, ennek érdekében aláírásgyűjtést is szerveztek, melyet mára már több mint 30 civil és szakmai szervezet támogat, és több ezer aláírás gyűlt össze. Ezeket az aláírásokat szeretnék majd a törvényhozóknak átnyújtani, és kérni a segítségüket a benne foglaltak megvalósításához.

Részletek >>>
Szöveg: dr. Péterfy Hajnal

Jó, ha ott van a testvér a szülésnél?

A tesó, amikor ott van a testvére születésénél, általában érzi, tudja és fogja a történéseket.

Jelen van, és reagál.

Ehhez szüksége van arra, hogy legyen egy ember, aki csak neki szenteli a figyelmét és biztonságot teremt.
Ahogy az édesanyának is biztonságot teremt, hogy mondhat igent vagy mondhat nemet a nagytesó jelenlétére.

Gyógyító jelenlét ez mindenki számára. Nemzedékeken átívelő gyógyulás a feltétel nélküli szeretet által.

16107159_578096519063248_7395203969896811236_o.jpg

(KÉP: Hailey McNeal Photography)

Csomóné Lindmayer Katalin
2018. január 18.

Fehérlófia

Fehérlófia

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fia, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki:

Látod fiam azt a nagy fát?
Látom.
Eredj fel annak a tetejébe, húzd le a kérgét.
A fiú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja megint szoptatta hét esztendeig, megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. A fiú le is húzta. 
Erre azt mondta a fehér ló:

No, fiam, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj a világra... " (Arany László - Fehérlófia átdolgozása)

Fanyűvő, Vasgyúró és Hegyhengergető

Hol volt, hol nem volt, hetedhétországon is túl, az Óperenciás tengeren is túl, az üveghegyek mellett, volt egy szegény embernek egy kis háza. S abban feleségestül maga a szegény ember...
Egyszer az asszony nagy örömmel dicsekedett a férjének.
Úgy érzem anya leszek...
Fanyűvő lett a fiú neve.
Nőtt a gyerek, szépen fejlődött, erősödött évről évre. Már hat éves volt, de még mindig szopott. Egyszer odament a kisfiú egy óriási nagy tölgyfához.. Próbálgatta két kézzel mozgatni, de még csak a levelét sem tudta megmozdítani. Sírva fakadt: 
-Ej, de gyenge gyerek vagyok én!
Míg a fiú így búslakodott, elébe termett egy öreg emberke. Azt kérdezi a fiútól:
Fiam, mért sírdogálsz?
Sírdogálok, mert olyan erős szeretnék lenni, hogy ezt a fát tövestől kiszedjem a földből, és oda vigyem, ahová akarom.
No, azon ne sírdogálj fiam! Menj haza, és mondd meg az édesanyádnak, hogy szoptasson még hét esztendeig. És gyere ki minden esztendőben, aztán a fát próbáld meg-megrázni!...
Édesanyám, nagyon gyönge vagyok még. Azt mondta nekem egy öregember, hogy arra kérjem magát, szoptasson, még hét esztendeig.
Jól van fiam ... (Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese).

Növekedési, fejlődési ugrások

Ezek olyan életszakaszok, amikor az ember valamilyen testi, lelki fejlődésen megy át. Ezt az élet első szakaszában, szoptatott babáknál a szoptatások számának megnövekedésében veszi észre az édesanya.

Ha ezt a jelenséget nem ismeri, azt gondolja, hogy elapadt a teje, és elkezd kétségbe esni, pótolgatni ezzel-azzal, aminek az eredménye, hogy a szervezete nem kap újabb impulzust, és az anyatej mennyisége nem fog a kisbaba igényei után menni. A baba pedig az anyatej helyett más táplálékot, folyadékot kap, az anyai ölelés helyett pedig valami másfajta pótlékot. Érdemes mérlegelni, hogy megéri-e.

Igazából, ha megértjük, hogy mit jelent a fejlődési ugrás, akkor az édesanya oda tud figyelni erre, és meg tudja oldani. A lényege, hogy a baba fejlődésében valami változás áll be (növekszik, újabb mozgásformát tanult meg, nő a foga, betegség kerülgeti, szociális fejlődése változik, stb) ilyenkor anyához bújik, és erőt merít.

A számára legmegnyugtatóbb és legteljesebb módon. Szopni kezd. Ez eltarthat akár pár napig is, de a lényeg, hogy megoldódik. Feltöltődik a szeretet tartálya, és megy tovább a dolgára - felfedezni a világot.

Csomóné Lindmayer Katalin
2017. december 3.

Hüvelyi úton császármetszés után? Igen, lehetséges ...

Sorban születnek kisbabák, akik 1-2-3 császármetszés után hüvelyi úton érkeztek a világra.

Édesanyáik egymást erősítve, egymásba kapaszkodva néhány kísérővel támogatva indulnak az úton és megteszik azt, amire a szakemberek azt mondják, hogy lehetetlen. Gratulálok Nektek és örülök, megtisztelve érzem magam, hogy részese lehet ennek a folyamatnak akár közelről, akár távolból.

Az emberi test, az anya teste arra készül, hogy világra hozza gyermekét.
A kisbaba arra készül, hogy hasból hasra érkezzen azon az úton, ahogy évmilliók óta teszi ezt az emberiség. Ugyanígy hasból hasra érkezhet műtét után is, és gyógyítja a lélek sebeit.

kateh6.jpg

Ha tiszteletben tartjuk a tudomány vívmányát és akkor használjuk, amikor szükség van rá, életeket menthetünk, ha tiszteletlenül bánunk vele, akkor a félelmet és a fájdalmat erősítjük. Helye van a császármetszés használatának, és tisztelet és különleges bánásmód illeti meg a nagy hasi műtéten átesett édesanyákat.

A természetes, egészséges folyamatok támogatása hatalmas erőt ad, lendületet és a megfélemlítést képes legyőzni.

Köszönöm a híreket és sok-sok erőt, boldogságot, örömet és egészséget kívánok mindenkinek.
Ez erőt ad az asszonyoknak, kisbabáknak, családoknak.

Képesek vagytok rá, hogy a testetek a kisbabátokat megszülje. Ha pedig ez nem volt lehetséges, akkor begyógyuljon ennek a hiánya.

Te vagy a legjobb édesanyja a babádnak!

Keress magad mellé olyan segítőket, akik ebben támogatnak Titeket! Áldás kísérjen Titeket!
Szeretettel várlak egyéni vagy csoportos feldolgozásokra, gyerekeket pedig Születésmesével. www.lindmayerkatalin.weebly.com

Mi közük a farkasoknak az emberi szüléshez, szoptatáshoz?

Ha a megfelelő ember a helyén van ...

A szül(et)és esetében ez az anya ÉS a születendő kisbaba DUÁLIS EGYSÉGE. Nem, nem lehet szétválasztani, mert bármilyen beavatkozás az egyiken hatással van a másikra. Hívhatjuk ezt energetikának, biológiának, szimbiózisnak, szinergiának, valójában teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. A tény, hogyha az anya rendben van, képes ráhangolódni a saját testi és lelki folyamataira, belső hangjára és erre adekvát módon reagálni. Például azzal, hogy mozdul, amikor mozdulni készül a teste; iszik, ha szomjas; eszik, ha éhes; mosolyog, énekel, beszél vagy éppen csöndben van, elmélkedik vagy imádkozik.

A természetes, egészséges folyamatok mentén van támogatva ...

Azok, akik mellette állnak ismerik és képesek felismerni a szül(et)és természetes mivoltát, folyamatát és erre ráhangolódni. A megoldás az egyszerűségben rejlik. Ha elhiszed, hogy a nő képes arra, hogy fogja a teste és a babája jelzéseit, képes ráhangolódni a Mindenségre, és ezt sugározza magából, akkor te, kedves jelenlévő, tudni fogod, hogy hogy tudsz neki a legjobban segíteni. Légy jelen a JELENLÉTben!

Akkor minden a helyére kerül.

Elindulnak azok a folyamatok, amik mentén az anya és a kisbaba beindítják a közös motorokat, a világrajövetel csodáját, ahol az ég és a föld összeér és begyógyulnak a testi és lelki sebek. Az elválaszthatatlan egység energiája, a feltétel nélküli szeretet csodája jár át mindent, és helyére kerül, mint a puzzle-darabkák sok-sok addig megválaszolatlan kérdés. És ami a legfontosabb a szülő nőből anya lesz, a méhen belül növekedő kisbabából méhen kívülre érkezett kisbaba lesz, aki elkezd megismerkedni a világgal. A férfiből apa lesz, aki elsődleges vadászból átalakul óvó-védővé. Beindul egy hatalmas összjáték, a hormonok, az élettani folyamatok hihetetlen cikázása és reagálása ember és ember között. A kisbaba szüleitől megkapja azt a hihetetlen mennyiségű kódot, amit a generációk örökítenek át az életben maradásra vonatkozóan és elindul, hogy beteljesítse küldetését, amiért erre a világra érkezett.

Ez az emberélet trófikus kaszkádja. Ha ez a helyére kerül, a többi is magától beindul, úgy is, mint az öngyógyító láncreakció. Az eredmény csodálatos, ámulatba ejtő és megerősítő. Lehetséges és biztonságos, gyors és hatékony.

1350712-bigthumbnail.jpg

Az elmúlt fél évszázad egyik legizgalmasabb tudományos felfedezését a szélesen elterjedő trófikus kaszkádok jelentették. A trófikus kaszkád egy olyan ökológiai folyamat, amely a tápláléklánc tetején kezdődik és egészen az aljáig folytatódik. Klasszikus példa erre az, ami az Egyesült Államokban, a Yellowstone Nemzeti Parkban történt 1995-ben, amikor a farkasokat visszatelepítették. Mindannyian tudjuk, hogy a farkasok különböző állatfajokat ölnek, de talán kevésbé tudatosul bennünk, hogy sok más fajnak életet adnak.

A farkasok visszatérése előtt - 70 évig távol voltak - a szarvasok száma egyre csak nőtt a Yellowstone parkban (mert nem volt, ami vadásszon rájuk), és az emberi erőfeszítések ellenére szinte nullára csökkentették a növényzet nagy részét. Egyszerűen mindent felfaltak. De amint a farkasok megérkeztek, igaz, csak kis példányszámban, a legfigyelemreméltóbb hatást kezdték kiváltani. Először is persze megöltek néhány szarvast, de nem ez volt a lényeg. Ennél sokkal fontosabb, hogy gyökeresen megváltoztatták a szarvasok viselkedését. A szarvasok kezdték a park egyes részeit kerülni, azokat a helyeket, ahol könnyen csapdába eshettek volna, főként a völgyeket és a szurdokat, és ezek a helyek azonnal kezdtek megújulni. Egyes területeken a fák magassága csupán hat év alatt ötszörösére nőtt. A kopár völgyoldalakon hamarosan rezgő nyár-, fűz- és amerikai nyárfaerdők telepedtek meg. A madarak rögtön elkezdtek beköltözni. Rohamosan növekedni kezdett az énekesmadarak és vándormadarak száma. A hódok száma is növekedni kezdett, mivel a hódok szeretnek fát enni. És a hódok a farkasokhoz hasonlóan szintén ökoszisztéma-mérnökök. Rejtekhelyeket készítenek más fajok számára. Gátakat építettek a folyón, amelyek élőhelyet biztosítottak a vidrák, pézsmapockok, kacsák, halak, csúszómászók és kétéltűek számára. A farkasok prérifarkasokat öltek, és ennek eredményeként a nyulak és egerek példányszáma növekedni kezdett, így több lett a sólyom, a menyét, a róka és a borz. A hollók és a fehérfejű réti sasok leszálltak a dögre, amit a farkasok meghagytak. A medvéknek is jutott belőle. Az ő példányszámuk növekedni kezdett, részben azért is, mert több bogyós termény nőtt a visszatelepedő bokrokon. A medvék azzal is erősítették a farkasok jelenlétének hatását, hogy megöltek néhány szarvasborjat. De most jön az, ami igazán érdekes. A farkasok megváltoztatták a folyók viselkedését. Kevésbé kanyargósak lettek. Csökkent az erózió mértéke. A csatornák szűkültek. Több tó alakult ki. Több zúgó lett. Mindezek remek élőhelyet nyújtottak a vadon élőlényei számára. A folyók a FARKASOK jelenléte miatt változtak meg. Ennek pedig az volt az oka, hogy a visszatelepülő erdők megfogták a partokat, így ritkábban omolhattak le. A folyók medre így állandóbbá vált. Ugyanígy a völgyoldalon, a szarvasok elűzése és a növényzet visszatelepedése után, a talajerózió lecsökkent, mert a növényzet megerősítette a völgyoldalt is. A kis számban megjelenő farkasok tehát nemcsak a Yellowstone Nemzeti Park, a hatalmas földterület ökoszisztémáját alakította át, hanem annak fizikai földrajzát is. (Zöldportál)

Eljött az időd, hogy ráláss és meggyógyítsd a szül(et)ésed?

Csoportos vagy egyéni alkalmakra várlak >>> www.lindmayerkatalin.weebly.com

Csomóné Lindmayer Katalin
2017. november 14.

Természet kis tasakba zárva - egészség az egész családnak: AXXA Global

Otthontanulás - napirend kérdések

Sokszor kérdezitek, hogy mégis hogy néz ki egy otthontanuló gyerek napirendje.

Ez a személyre szabott, egyéni tanulási programban családonként, gyerekenként eltérő lehet.

A tapasztalásaink, megéléseink alapján tanulunk. A tanulást nehéz szétválasztani a hétköznapoktól.
Mint ahogy a kisbaba sem köti órarendhez, hogy mikor tanulja meg mozgatni a kezét, növelni a fogát, vagy a járást, ugyanígy nálunk is a tanulás a mindennapok része.

Nekünk szülőknek kell megfejteni, hogy pl. az őszi levél nézegetése, majd összefűzése, lerajzolása, az erezet vizsgálata melyik tantárgyba hogyan illeszthető be. Ebben remekül tudnak segíteni a tanulókísérők. Persze azért vannak ennél egyértelműbb tanulások is, azokat ennél könnyebb elhelyezni. Mondjuk a nyelvtanulás vagy szakkörök, ezek megkönnyítik a beszámolós munkákat. Vagy az olvasás, múzeumozás, kísérletezés.

Ti hogy csináljátok?

 #clonlara #szabadontanulás #otthontanulás

Gyógyulj örömmel! 

Szeretnéd, ha az influenza teljesen elkerülne, vagy csak éppen bekukkantson hozzád, de már szalad is el? http://www.xlife-axxa.com/cslkati/product/hu.htm

bigstock-young-girl-examining-a-leaf-wi-59722553.jpg

Túl sok szülői szeretet

4468187379_82676b562e_o_drupal.jpg

Megannyiszor halljuk, hogy a szeretet agyonnyomja a gyereket. A szülő agyonszereti a gyerekét/gyerekeit.

A "túl sok a szülői szeretet" megállapításhoz hozzátennék egy olyat, hogy ebből soha nem sok.

A sok az, ha a sérült szülő a traumáit a gyerekein/gyerekeivel akarja kompenzálni/megoldatni - akkor tényleg ez a vége, de nem az egészséges szeretet a hibás, hanem a feldolgozatlan trauma, ami újabb és újabb traumákat/nehézségeket/gátakat generál.

Ha a feltétel nélküli szereteten keresztül szemlélünk, megláthatjuk azt, ami maga a szeretet.

Ha a fájdalmainkon keresztül látunk, akkor itt az ideje erre ránézni, kidolgozni, elengedni, átírni és megbocsátani.

Kezdve önmagammal.

family-love_pp_w1200_h800.jpg

family_love_quotes.jpg

 

Csomóné Lindmayer Katalin
2017. október 4.

 

Mondj nemet?! Mondj igent?!

climbing-mountain-backlit-background_1048-1039.jpg
Kapcsolódástól Kapcsolódásig!
Sokan mondják, hogy az agy nem tudja értelmezni a NEM-et, ezért azt nem tudja végrehajtani.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az agy képes végrehajtani a nemet, de ehhez szüksége van egy másik kapcsolódási pontra, különben valóban képtelen rá.
Ha teljesen képtelen lenne elengedni, akkor mozdulatlanul állnánk egy pontban, ami magát az életet kérdőjelezi meg.
A kérdése, hogy hova kapcsolódjon utána. Akkor képes végrehajtani a nemet, ha tudja, hogy mit tegyen utána.

http-coresites-cdn_factorymedia_com-mpora_new-wp-content-uploads-2015-12-istock_000052710440_medium.jpg

Ha egy kisgyerek a kezébe vesz egy almát, mert éhes és csak annyit mondasz neki, hogy nem - pityeregni kezd és bizonytalan, keresi, hogy jó, de akkor mit?

Ha állsz egy kereszteződésben és csak annyit hallasz, hogy nem, akkor bizonytalanság fog el, hogy jó, értem én, hogy nem erre, de akkor merre?
A nem helyett mondd, hogy merre és mit vársz/kínálsz helyette.
making_the_leap_out_of_the_military.jpg 

A gyerekkori molesztálás, bántalmazás és a hogyan tovább ...

Az áldozat SOHA, egyetlen esetben sem hibás. Soha nem hibás.

stop-child-abuse-stop-child-abuse-30729617-374-500.jpg

A legtöbb molesztálást családtagok vagy közeli hozzátartozók, ismerősök követik el.

Nagyon fontos a feldolgozás. Ennek az első lépése a felismerés, megnevezés. Tudnod kell azt is, hogy az áldozat SOHA, egyetlen esetben sem hibás. Soha nem hibás. Főleg nem egy gyerek.

Ha valaki egyetlen egyszer is ilyet mond, akkor azt az embert kerüld el! Ő nem lesz alkalmas arra, hogy átsegítsen téged a fájdalmaidon, és végigkísérjen a feldolgozás folyamatán.

Sokszor a családtagoknak is segítségre van szükségük, ha megosztod velük ezt a történést. Sokszor nem hiszik el, téged okolnak és arról mesélnek, hogy a bántalmazó milyen jó ember, és ezért nem hiszik el, amit mondasz. Nem bántani akarnak, csak sokkolja őket, leginkább saját magukat próbálják megóvni valahogy. Ez az első reakció.

Ha viszont már elmondod, kiderülhet, hogy más áldozatok is voltak, és ez segíthet neked is, nekik is közösen fellépni, megoldást találni. Sokszor ezt csak úgy lehet elmondani a családtagoknak, ha valaki más segítő is jelen van.

Miért nem szólt hamarabb?

A gyerekek nincsenek felkészülve az ilyen helyzetekre, a gyerek nem tudja, hogy mi történik vele, ennyi idősen nem tud nemet mondani, és azt sem tudja, hogy ami történik az normális vagy sem. A molesztálás nem lesz kevesebb vagy több attól, ha tizenévesek csinálják egykorúakkal vagy fiatalabbakkal, vagy ha felnőtt férfiak vagy nők kisgyerekekkel. 

A gyerekek nem tudják, hogy ami történik velük, az ártalmas. Sokszor azt is érezhetik, hogy ez abban a helyzetben a megfelelő viselkedés - ő már elég nagy, hogy ez vele is megtörténjen. Hogy a nagyok, a felnőttek világában ez természetes.

Terápiás munka során sokszor felnőttként azt meséli el, hogy bűntudata van, neheztel saját magára azért, mert gyerekként azt gondolta, hogy ami történik vele, az így helyén való és azért nem szólt senkinek, mert nem tudta, hogy ami történik vele, az nincs rendben.

A jelenlegi törvényi szabályozás az áldozatot védi, léteznek már áldozat segítő központok - onnan is lehet segítséget kérni. A törvény tiltja az áldozathibáztatást, és az abúzus soha nem évül el.

Feljelentést a Rendőrségen lehet tenni.
Állami áldozatsegítő központ Ingyenesen hívható telefonszáma: + 36 80 225-225
E-mail: aldozatsegitokozpontbudapest@im.gov.hu 

Hogyan védjem meg a gyerekeimet?

Kislányokat, kisfiúkat egyaránt - Te ismered a Fehérnemű szabályt?

A gyerekednek már megtanítottad? Az Európai Tanács kidolgozta a Fehérnemű szabályt.

1. A tested csakis a tiéd.
2. Van jó érintés és van rossz érintés.
3. Jó titok és rossz titok.
4. A megelőzés és a védelem a felnőtt felelőssége. 

A gyerekek nem tudják megállítani a gyermekmolesztálást.
A felnőttek
képesek rá ...

child-abuse_1.jpg

Csomóné Lindmayer Katalin
naturnatal@gmail.com
2017. október 1.

Apa és a szülés I.

Az apukák attól lesznek apukák, hogy gyerekeik vannak. Legalább egy.

A férfiak, akik apák - az esetek legnagyobb részében - szeretnek apák lenni.

child-support.jpg

Sok szülés körüli támogatói körben elterjedt az a nézet, hogy a szüléshez nem kell férfi, semmi keresnivalója ott. A természetes, egészséges szülésnél női energiák kiteljesedésére van szükség. Semmi keresnivalója ott a férfinek.

Mégis akkor ki az apa ebben a helyzetben? Az apa ilyenkor ezekbe a női energiákba be tud lépni, és ugyanúgy jelen tud lenni, támogatólag, jelenlétével, erejével.

A férfiből apa lesz, az x gyerekes apából x+n gyerekes apa lesz. Az az ő Útja is, az ő belső megélése, átalakulása, transzformálódása. Az apának helye van ebben a folyamatban. Akár az elejétől kezdve, akár a végén, amikor a kisbabához kapcsolódhat. Köszöntve őt az új életben.

bd15df655ff3f0d980c6aacb14c04dc3--birth-photography-photography-blogs.jpg

Manapság divat az apás szülés. Az apa tud jól is ott lenni a szülésnél. A világtörténelem során nagy valószínűséggel sokszor voltak jelen apák a szülésnél.

Az apa, amikor jól van ott a szülésnél, az nem csak az információk átadásáról szól. Az agynak, a tudatos énünknek megadhatjuk a tudást, de a mélyben lakozó félelmeknek, fájdalmaknak másra van szüksége.

Mire számíthat egy férfi a szülés körüli ellátás részeként?
1. a szaksegítség levegőnek nézi az apát, leginkább egy útban lévő bútordarab, amit nem lehet kivitetni a helyiségből. 
2. "mi férfiak fogjunk össze" és az anya feje fölött a férfi orvos az apának címez minden információt, lehetőleg latinul,
3. kellemetlen jelenlévő, aki akár tanúja is lehet valaminek, amire nem igazán van szükség

A jelenlegi rendszerben a legtöbb esetben a következő forgatókönyv zajlik: Az ösztönök szintjén, a kódolt biológiai norma szerint -  A férfi a vadász, az erős, akiben a mélyben ott lakozik a vágy és eltökéltség, hogy a szeretett nőt és a gyermeket megvédje. Ehhez jön a 21. századi ellentmondás, hogy az intézménnyel együtt kell működni, mert ők jelentik a biztonságot.

A modern szülészeti rendszer sok biztonságot kínál vészhelyzetek esetén, de ha ezt rutinszerűen, szükségtelenül alkalmazzák, az erőszaknak számít. A férfi azt látja, érzékeli, hogy a szeretett nőnek fájdalmai vannak, csöveket dugdosnak bele, gyógyszerekkel tömik, lekötözik, magatehetetlen, kiszolgáltatott és kimerült. Az intim testrészeit idegenek érintik, sokszor szükségtelenül és fájdalmat okozva. A kisbabáját elszakítják az anyukájától, az apukájától.

Az apának is rettentően fáj, amikor ezt átéli. Az ő szívét is kitépik ilyenkor.

58f085716b5b1c52fbb6de9230cb690c.jpg

A férfit rengetegszer megkérik, hogy ebben a helyzetben legyen a rendszer része, olvadjon bele, és működjön együtt ezzel az intézményesített erőszakkal. Az apa is érzi, hogy valami nincs rendben, érzi, hogy a természetes, egészséges folyamatokat az ő közreműködésével cserben hagyták, és más mederbe terelték. Kollaboráns lett az erőszaktevésben.

Ez beleégett a tudatalattijába - a feleségének és a gyermekének szemében látva önmagát, szembejön az az érzés, hogy cserbenhagyta őket, férfiként, férjként, apaként kudarcot vallott, nem állt ki értük, beállt az erőszaktevők közé és ráadásul még fizeti is őket. Hozzájárul még az a régi emlék is, amikor ő kisbabaként, újszülöttként el volt szakítva az anyukájától, apukájától. A szülés ettől lesz számára félelmetes és rémisztő.

Ez az élmény sok férfi számára csak úgy oldható meg, hogy kilép ebből a feszítő helyzetből - kilép a családjából.

Van más megoldás is. Ki lehet ebből lépni, az emléket átírni.

Az apák szeretik a gyerekeiket. Szeretnek apák lenni.

child-parent-bonding.png

Csomóné Lindmayer Katalin
2017. szeptember 21.